Casa Medica

Sportgeneeskunde


Sportkeuring
Wil je een inspanningstest doen of wil je gewoon te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht moet worden
Of is het via je sport-federatie verplicht om een sportkeuring te ondergaan, vul dan eerst de vragenlijst in op:

www.sportkeuring.be

Vervolgens maak je 2 aaneensluitende afspraken bij dr. Sneijers voor verder onderzoek.

Maak 2 aaneensluitende afspraken bij Dr. Sneijers