Casa Medica

Huisartsenpraktijk

Nuttige Informatie

1. Attesten en voorschriften

Voor het invullen van allerhande attesten, maakt u best een afspraak.
Hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Uw dokter mag alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid.
Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is.

Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag.
Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat een nieuw medisch onderzoek nodig is.
Ook een depannage door de apotheker moet een uitzondering blijven en mag niet de regel worden.

2. Globaal medisch dossier

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier ?

  • Uw medische gegevens worden op 1 plaats verzameld en bijgehouden 
  • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand 
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden 
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie) 

En bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd.
Deze vermindering geldt voor :
  • De raadplegingen bij de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert (of bij zijn collega binnen dezelfde praktijk)
  • Bij raadplegingen en huisbezoeken vanaf 75 jaar
  • Bij raadplegingen en huisbezoeken bij chronisch zieken, ongeacht de leeftijd
Onder bepaalde voorwaarden kan het recht op remgeldverlaging uitgebreid worden naar een huisarts die niet de huisarts is welke het GMD beheert.  Dit zal het geval zijn voor groepspraktijken en vervangingen ingevolge ziekte en/of verlof van uw huisarts. Beoogde huisartsen dienen een speciale vermelding aan te brengen op het getuigschrift voor verstrekte hulp. Dergelijke vermelding impliceert dat de huisarts toegang heeft tot de gegevens van het GMD en dat hij daarvoor toestemming heeft van de rechthebbende.


3. Nuttige telefoonnummers 

MCH Wezembeek-Oppem 02/785 03 45
MCH Leuven 016/310 100
Brandweer Overijse 02/687.78.00
Lokale politie 02/769.69.30
Dokter van wacht 02/687.26.00
Card stop 070/344.344
Tandarts van wacht 0903/399.69
Apotheker van wacht 0900/10.500
Ambulance en brandweer 112
Politie 101
Belgische Rode Kruis 105
Rode Kruis Vlaanderen 02/349.53.50
Tele Onthaal 106
Child Focus 116
Antigifcentrum 070/245.245
Zelfmoordpreventie (24u/24u) 02/649.95.55
Kankerfoon (gratis en anoniem) 0800/15.802
Vlaamse Kankertelefoon 078/15.01.51
Vlaamse Liga tegen Kanker - Kom op tegen Kanker 02/227.69.69
Kinder- en Jongerentelefoon (gratis) 0800/15.111
AIDS- en SOAtelefoon 078/15.15.15
Alcohol- en Drugslijn 078/15.10.20
Anonieme Alcoholisten (24u/24u) 03/239.14.15
Alzheimertelefoon 078/15.29.11
Slachtofferhulp 014/230.242
Diabetes Infolijn (gratis) 0800/96.333
MS Infonummer (gratis) 0800/93.352
SOS Jongeren 02/376.36.36
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling AZ VUB 02/477.60.60
Brandwondencentrum Neder-over-Heembeek (24u/24u) 02/268.62.00
Brandwondencentrum Antwerpen 03/217.75.95
Brandwondencentrum Gent 09/240.34.90
Brandwondencentrum Leuven 016/33.22.11

4. HAIO (huisarts in opleiding)

Onze praktijk is door de Vlaamse Universiteiten erkend om HAIO’s op te leiden.

Een HAIO is een afgestudeerde arts die na 7 jaar opleiding een aanvullende universitaire beroepsopleiding volgt in een huisartsenpraktijk. Deze opleiding duurt in totaal 2 jaar en is verplicht om als huisarts erkend te worden.

De HAIO is een volwaardig lid van het huisartsenteam en doet zelfstandig consultaties. Indien nodig kan de HAIO één van de vaste artsen advies vragen tijdens deze consultaties.